top of page

บัตร BRP คืออะไร ของสำคัญที่คนย้ายไปอยู่ UK ห้ามลืมเด็ดขาด!

อัปเดตเมื่อ 25 เม.ย.


บัตร BRP คืออะไร

ไหนใครจะไปอยู่ UK ยกมือขึ้น!!! หลังจากทำเรื่องขอวีซ่าและได้รับ Decision Letter ที่มาพร้อมกับวีซ่าแล้ว อีกหนึ่ง Checklist ที่น้อง ๆ ต้องไม่ลืมคือการไปรับบัตร BRP นั่นเอง บัตรนี้มีความสำคัญเหมือนเป็นบัตรประชาชนของเราใน UK เลยนะ วันนี้พี่ ๆ BACCOM เลยขนข้อมูลเกี่ยวกับบัตรตัวนี้มาให้แบบจัดเต็ม! จะมีรายละเอียดอะไรบ้าง มาดูกันเลยยยบัตร BRP คืออะไร และสำคัญยังไง


บัตร BRP (Biometric Residence Permit) คือ บัตรประจำตัวสำหรับคนที่ย้ายมาอยู่ UK มากกว่า 6 เดือน เช่น มาเรียนต่อ มาเรียนคอร์สภาษาอังกฤษ หรือมาทำงาน เป็นต้น ข้อสำคัญคือน้อง ๆ จะต้องพกบัตรนี้ติดตัวตลอดระยะเวลาที่อยู่หรือเข้า-ออกจาก UK เพราะจะเป็นบัตรที่ใช้ยืนยันตัวตนของเรา ใช้ยืนยันสิทธิ์ในการเข้าเรียน เช่าที่พัก หรือรับสวัสดิการต่าง ๆ ตามเงื่อนไขของวีซ่าที่น้อง ๆ ถือนั่นเองค่า


โดยในบัตรจะมีชื่อ ข้อมูล ที่อยู่โดยกำเนิด รูปถ่ายและลายนิ้วมือ (Biometric Information) ของเรา พร้อมทั้งระบุสถานะผู้อพยพ (Immigration Status) และสิทธิ์ในการเข้าถึงสวัสดิการจากรัฐและข้อจำกัดอื่น ๆ ไว้ด้วย นอกจากนี้ บัตร BRP ของบางคนก็อาจจะระบุเลขประกันสุขภาพ (National Insurance: NI number) ซึ่งเป็นสิ่งที่บ่งบอกสิทธิ์ในการเข้ารับบริการด้านสาธารณะสุขจากรัฐบาล UK โดยจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการถือวีซ่าของแต่ละคนด้วย เพราะวีซ่าแต่ละประเภทก็มีสิทธิประโยชน์แตกต่างกันไปค่ะต้องสมัครรับบัตร BRP มั้ย


น้อง ๆ ไม่จำเป็นต้องสมัครขอรับบัตร BRP แยกโดยเฉพาะค่ะ เพราะการยื่นขอบัตร BRP ถือเป็นส่วนหนึ่งของการยื่นคำร้องขอวีซ่าเข้า UK อยู่แล้ว ซึ่งเจ้าหน้าที่จะเก็บลายนิ้วมือและรูปถ่าย (Biometric Information) ตอนยื่นขอวีซ่าที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า (VFS) ไว้สำหรับทำบัตรด้วย เพราะฉะนั้น ค่าบริการในการทำบัตรก็จะรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายสำหรับทำวีซ่าค่า


รายละเอียดการทำ Biometric Information สำหรับน้อง ๆ ที่อายุไม่ถึง 16 ปี

  • กรณี อายุไม่ถึง 5 ปี

น้อง ๆ ที่อายุไม่ถึง 5 ปีไม่จำเป็นต้องสแกนลายนิ้วมือ

  • กรณีอายุ 5 - 16 ปี

น้อง ๆ จะต้องมีพ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือคนที่อายุเกิน 18 ปีมาด้วย ในตอนที่เก็บข้อมูลลายนิ้วมือและถ่ายรูปทำ Biometric Informationได้รับวีซ่าแล้วต้องดูเอกสารอะไรบ้าง


เมื่อทางสถานทูตอนุมัติวีซ่าเดินทางของเรา เอกสารที่น้อง ๆ จะได้รับหลังการอนุมัติจะมี 2 อย่างหลัก ๆ คือ


1. ตัววีซ่า


ซึ่งจะประทับตราลงในพาสปอร์ตของเราเพื่อใช้แสดงว่าเราได้รับอนุญาตให้เข้า UK ซึ่งส่วนใหญ่จะมีอายุการใช้งานอยู่ที่ 3 เดือน โดยน้อง ๆ สามารถสังเกตระยะเวลาได้จากมุมบนขวามือของหน้าวีซ่าที่จะระบุทั้งวัน เดือน และปีเอาไว้ค่ะ

Visa BRP

2. Decision Letter


ที่เราจะได้ทางไปรษณีย์หรือ e-mail ซึ่งเอกสารนี้จะระบุทั้งช่วงเวลาที่น้องสามารถอยู่ใน UK ได้ รวมถึงสถานที่รับบัตร BRP ด้วย โดย Decision Letter นี้มีอายุการใช้งานแค่ 3 เดือนหลังจากได้รับมาเท่านั้น ดังนั้น น้อง ๆ จะต้องไม่ลืมเด็ดขาด เพราะเราต้องใช้เอกสารนี้ในการไปยื่นรับบัตร BRP ด้วยค่ะ

นอกจากจะใช้ไปรับบัตร BRP แล้ว เลขอ้างอิง (Home Office Reference) ใน Decision Letter ก็ยังสำคัญกับการหาที่พักใน UK ด้วย เพราะในกรณีที่น้อง ๆ ยังไม่ได้บัตร BRP แต่ต้องติดต่อเช่าที่พัก ทาง Landlord ก็จะขอเลขอ้างอิงนี้ไปตรวจสอบกับทาง Home Office เพื่อยืนยันว่าเราจะได้รับบัตรและสามารถเช่าที่พักใน UK ได้จริง ๆ ระหว่างที่เรารอรับบัตร BRP ค่า


📌 น้อง ๆ สามารถดูตัวอย่างของเอกสารแบบเต็ม ๆ จาก Decision Letter Sample ได้เลยค่า :DD


Decision Letter

ขอบคุณภาพจาก University of Huddersfieldเอกสารที่ต้องใช้เพื่อรับบัตร BRP

  • พาสปอร์ต

  • Decision Letter


ขั้นตอนการรับบัตร BRP


น้อง ๆจะต้องไปรับบัตร BRP ภายใน 10 วันหลังจากเดินทางถึง UK หรือก่อนที่สติ๊กเกอร์วีซ่า (Vignette) จะหมดอายุ


กรณีเพิ่มเติมสำหรับคนที่ไม่สามารถไปรับบัตรเองได้

  • กรณีมารับบัตร BRP แทนเด็กอายุไม่ถึง 16 ปี

1. ผู้ที่มารับบัตรแทนจะต้องทำเรื่องขอเป็นผู้รับบัตรแทนถึงแม้ว่าจะเป็นพ่อแม่ของเด็กก็ตาม โดยกระทรวงมหาดไทยของ UK (Home Office) จะได้รับการรับรองและแจ้งสิทธิ์มารับบัตรแทนภายใน 5 วัน


2. พ่อแม่ที่ต้องรับบัตร BRP ของตัวเองและมีชื่อระบุอยู่บน Vignette Sticker ของลูก สามารถเข้ารับบัตรของลูกได้เลย ไม่จำเป็นต้องทำเรื่องขอเป็นผู้รับบัตรแทน

  • กรณีมีอาการป่วยหรือเงื่อนไขทางสุขภาพร่างกาย

น้อง ๆ สามารถทำเรื่องให้คนไปรับบัตร BRP แทนได้ แต่จะต้องมีสาเหตุมาจากอาการป่วยหรือเงื่อนไขทางสุขภาพร่างกายที่ทำให้ไม่สามารถไปรับบัตรเองได้เท่านั้นนะคะ และทางกระทรวงมหาดไทย (Home Office) อาจจะส่งเมลเพื่อขอใบรับรองแพทย์เพื่อเป็นหลักฐานแสดงเหตุผลที่เราไม่สามารถไปรับบัตรได้ด้วยตัวเองค่ะ


เอกสารที่ต้องเตรียมมาด้วยในกรณีที่มารับบัตรแทน

  • พาสปอร์ตของเจ้าของบัตร BRP

  • เอกสารยืนยันตัวตนของผู้ที่มารับบัตรแทน เช่น บัตร BRP พาสปอร์ต หรือ EU National Identity Card


บัตร BRP สำคัญกับการหาที่พักยังไง

น้อง ๆ จะต้องใช้บัตร BRP ในการขอรหัส Share Code ที่ใช้ยืนยันกับ Landlord ว่าเรามีสิทธิ์ในการเช่าที่พักใน UK (Right to Rent) ส่วนรหัสจะเป็นตัวอักษรและตัวเลขรวมกัน 9 ตัว เช่น 9XY-6GY-2S2 ซึ่งเราสามารถขอได้ทาง Prove your right to rent in England โดยรหัสนี้จะมีอายุการใช้งาน 90 วัน และรหัสจะเปลี่ยนไปทุกครั้งที่ทำเรื่องขอ เพราะฉะนั้น น้อง ๆ ควรรอให้รหัสเก่าหมดอายุก่อน แล้วจึงค่อยขออันใหม่ในกรณีที่ต้องใช้งานอีก


BACCOM TIPS - เกร็ดความรู้เพิ่มเติม


1. อยากเปลี่ยนสาขา Post Office ที่ต้องไปรับบัตร ต้องทำยังไง


ในกรณีที่ไม่สะดวกไปรับบัตรตาม Post Office สาขาที่ระบุไว้ใน Decision Letter ที่ได้รับหลังจากได้วีซ่า น้อง ๆ สามารถเลือกสาขาที่สะดวกไปรับบัตรได้ค่ะ แต่ก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมด้วย โดยน้อง ๆ สามารถเช็ครายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก Getting your BRP if you applied from outside the UK


2. ถ้ายังไม่ได้รับบัตร BRP จะพิสูจน์สถานะผู้อพยพยังไงได้บ้าง


หากจะขอเข้ารับบริการทางสุขภาพจาก National Health Service (NHS) หรือขอรับสิทธิประโยชน์จากรัฐบาลในตอนที่น้อง ๆ ยังไม่ได้รับบัตร BRP น้อง ๆ สามารถแจ้งหน่วยงานจากทางการของ UK (Government Department) ไว้ แล้วทางการจะส่งเรื่องไปยืนยันสถานะของน้อง ๆ ที่กระทรวงมหาดไทย (Home Office) ค่า


3. ถ้าจะเปิดบัญชีธนาคารจะต้องใช้บัตร BRP หรือไม่


โดยปกติแล้ว น้อง ๆ ไม่จำเป็นต้องใช้บัตร BRP ในการเปิดบัญชีธนาคารนะคะ แต่บางธนาคารก็ใช้บัตรนี้เป็นส่วนหนึ่งของเอกสารเปิดบัญชีด้วยจากเงื่อนไขที่แตกต่างกันไป เพราะฉะนั้น พี่ ๆ BACCOM แนะนำให้น้อง ๆ ติดต่อสอบถามทางธนาคารไว้ก่อนค่ะ ส่วนจะเลือกธนาคารไหนดี พี่ ๆ เคยแนะนำเรื่องธนาคารและรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับการเปิดบัญชีใน UK ไว้แล้ว น้อง ๆ สามารถดูได้จากลิงก์นี้เลยค่า เปิดบัญชีที่อังกฤษ เลือกธนาคารที่ไหนดีจบกันไปแล้วสำหรับรายละเอียดบัตร BRP ที่พี่ ๆ BACCOM เอามาฝากกัน หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับน้อง ๆ ที่กำลังหาข้อมูลเพื่อเตรียมตัวไปอยู่ UK นะคะ :DD

 

หากน้อง ๆ คนไหนสนใจที่พักหรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอยู่ที่ UK ก็สามารถทักมาคุยกับพี่ ๆ ได้เลยน้า จะได้เตรียมตัวได้ถูกต้องและครบถ้วนจากประสบการณ์ตรงเรื่องการดูแลเรื่องที่พักและการใช้ชีวิตที่ UK ของพี่ ๆ BACCOM ค่า🏡 เรื่องที่พักในอังกฤษให้ BACCOM ดูแล 🇬🇧 ครบทุกบริการที่ต้องการ ปรึกษาฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย 💕


💚 LINE ID : @baccomuk

💙 Facebook : BACCOM UK

❤️ Youtube: BACCOM UK

📩 Email: hello@baccom.co.uk

☎️ UK Call : +44 7400 902 392

☎️ TH Call : +66 62 656 9422


🔗 ดูบริการอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่

Website : www.baccom.co.uk

Comments


bottom of page