top of page
Document-Translating.png

Shipping

บริการส่งสินค้าระหว่างประเทศ
From £100

About Package

บริการส่งสินค้าระหว่างประเทศ ช่วยให้การส่งสินค้าระหว่างประเทศกลายเป็นเรื่องง่ายดาย

Shipping Package ให้บริการครอบคลุม

  1. บริการส่งสินค้าระหว่างประเทศอังกฤษ-ไทย

  2. ส่งของทุกชิ้นไปยังจุดหมายอย่างปลอดภัย

  3. คิดอัตราตามน้ำหนัก และระยะทาง

สอบถามประเมินราคาฟรี

Other Support Packages

OtherService-MoveIn.png
Agent Coordination
£50

ติดต่อประสานงานกับเอเจนต์หรือเจ้าของที่พักในประเทศอังกฤษ พร้อมตรวจสอบรายละเอียดของที่พักก่อนทำการจอง

Read More
OtherService-MoveIn.png
UK VISA / Schengen Visa
From THB 5,000

บริการให้คำปรึกษา และจัดการเอกสารทำวีซ่าทั้ง UK Visa และ Schengen Visa จากประเทศไทย

Read More
OtherService-MoveIn.png
Airport Pick Up / Day Rent
From £150

บริการรับส่งจากสนามบินไปยังที่พัก และเช่ารถแบบเหมารายวัน

Read More
inside-weather-348dJPXEFHk-unsplash (1).jpg

Interested in our packages

BACCOM ยินดีให้คำปรึกษาเรื่องการหาที่พัก สนใจบริการหรือสอบถามเพิ่มเติม
bottom of page