top of page
Document-Translating.png

Schengen Visa From UK

บริการให้คำปรึกษา และจัดการเอกสารการทำ Schengen Visa จากประเทศอังกฤษ
From £80

About Package

บริการให้คำปรึกษา และจัดการเอกสารการทำเชงเก้นวีซ่า สำหรับน้อง ๆ ที่อยู่ในประเทศอังกฤษ และต้องการเดินทางไปประเทศในยุโรป เพื่อลดความยุ่งยากในการจัดเตรียมเอกสาร รวมถึงการกรอกรายละเอียดวีซ่า เพื่อให้การทำวีซ่าในต่างประเทศกลายเป็นเรื่องสะดวกและง่ายดายยิ่งขึ้น

Schengen Visa Package ให้บริการครอบคลุม

  1. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนในการทำวีซ่า

  2. ช่วยจัดการและตรวจสอบเอกสารอย่างละเอียด

  3. บริการกรอกเอกสารต่าง ๆ ในการทำวีซ่าออนไลน์

Other Support Packages

OtherService-MoveIn.png
Agent Coordination
£50

ติดต่อประสานงานกับเอเจนต์หรือเจ้าของที่พักในประเทศอังกฤษ พร้อมตรวจสอบรายละเอียดของที่พักก่อนทำการจอง

Read More
OtherService-MoveIn.png
UK VISA / Schengen Visa
From THB 5,000

บริการให้คำปรึกษา และจัดการเอกสารทำวีซ่าทั้ง UK Visa และ Schengen Visa จากประเทศไทย

Read More
OtherService-MoveIn.png
Airport Pick Up / Day Rent
From £150

บริการรับส่งจากสนามบินไปยังที่พัก และเช่ารถแบบเหมารายวัน

Read More
inside-weather-348dJPXEFHk-unsplash (1).jpg

Interested in our packages

BACCOM ยินดีให้คำปรึกษาเรื่องการหาที่พัก สนใจบริการหรือสอบถามเพิ่มเติม
bottom of page