Move-in Ensuring

£100

ตรวจสอบความพร้อมของที่พัก ให้การย้ายเข้าอยู่ราบรื่นที่สุด

About Package

BACCOM จะไปหาคุณถึงที่พัก เพื่อตรวจสอบความพร้อมของที่พัก รวมถึงตรวจเช็คเอกสารสำคัญ รายการเกี่ยวกับที่พักต่าง ๆ และช่วยให้การย้ายเข้าอยู่ในวันแรกเป็นไปได้อย่างราบรื่นที่สุด

Move-in Package ให้บริการครอบคลุม

  1. ตรวจสอบและช่วยดูเอกสารสำคัญในวันย้ายเข้า เช่น เอกสารเกี่ยวกับสิ่งของในที่พัก

  2. ช่วยตรวจดูคุณภาพและการใช้งานของน้ำ ไฟ รวมถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ

  3. ตรวจสอบความสะอาดและความเรียบร้อยของห้องพัก

  4. ตรวจสอบการทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่าง ๆ และช่วยดำเนินการแจ้งผู้ดูแลในสิ่งที่ไม่เรียบร้อย

  5. แก้ปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในวันย้ายเข้า

Other Support Packages

OtherService-MoveIn.png
Utility & Council Tax Setup
From £150

บริการจัดการเซ็ตบัญชีน้ำ ไฟ อินเตอร์เน็ต และ Council Tax

Read More
OtherService-MoveIn.png
Essential Arrival Kits
From £180

บริการจัดเตรียมอุปกรณ์สำคัญ เพื่อให้พร้อมสำหรับการเข้าอยู่

Read More
OtherService-MoveIn.png
Airport Pick Up / Day Rent
From £60

บริการรับส่งจากสนามบินไปยังที่พัก และเช่ารถแบบเหมารายวัน

Read More
inside-weather-348dJPXEFHk-unsplash (1).jpg

Interested in our packages

BACCOM ยินดีให้คำปรึกษาเรื่องการหาที่พัก สนใจบริการหรือสอบถามเพิ่มเติม