top of page
15
จ่ายค่าบริการแล้วต้องจ่ายอะไรอีกบ้าง?

ค่าบริการที่จ่ายให้กับทาง BACCOM เป็นค่าดำเนินการในการทำงานเพื่อหาที่พักหรือตรวจสอบที่พักให้ในฐานะตัวแทนและที่ปรึกษาให้กับลูกค้าเท่านั้น ทางแบคคอมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับทางเอเจนต์หรือเจ้าของบ้าน ดังนั้น ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเช่าบ้านพัก เช่น เงินค่ามัดจำที่พัก ค่าเช่า ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าอินเตอร์เน็ต (ในกรณีที่ที่พักไม่ได้รวมค่าใช้จ่ายดังกล่าว)  ค่า Council Tax (กรณีที่ไม่ใช่นักศึกษา) และอื่น ๆ จะไม่รวมอยู่ในบริการของ BACCOM

bottom of page