top of page
04
BACCOM หาที่พักแค่ในลอนดอน หรือหาที่พักได้ทั่วอังกฤษ?

BACCOM มีบริการจัดหาที่พักทั่วสหราชอาณาจักร (UK) ไม่ว่าจะเป็นประเทศอังกฤษ (England)ไอร์แลนด์เหนือ (Northern Ireland), สกอตแลนด์ (Scotland) และเวลส์ (Wales) รวมถึงยังมีบริการในบางประเทศ ในทวีปยุโรปอย่าง ประเทศเนเธอร์แลนด์ (The Netherlands) อีกด้วย

bottom of page